Nakala iliyoandikwa na Joseph Prince

Soma Historia Kamili

>

Neema Huenea Katika Eneo lilo Huru Katika Maisha yako

>

Kila baraka iko ndani ya Yesu.

>

Have a Throne Attitude - Rest Until God Makes Your Enemies Your Footstool