Nakala iliyoandikwa na Mary Felde

Soma Historia Kamili

>

Rediscovering Jesus

>

Outline Topic: Righteousness

>

Jesus - our Righteousness

>

Related to Righteousness

>

Kilicho bora kimekuja!

>

Kichwa chake: “Mbili yote ...Na” Au “Mojawapo...Au”

>

Kuishi kwa Neema kushindana na kuishi chini ya sheria

>

Mahala pa wanadamu katika moyo wa Mungu

>

Utakaso wako umeingia ndani - Yeye anaishi ndani yako!

>

Topic: Holiness

>

Kwa nyinyi wapendwa wote!

>

Swala la kutafaghari juu yake.

>

WEWE ume PENDWA SANA!

>

Kichwa: Huduma wa Agano Jipya

>

Kupata Msingi ulio Bora

>

Wajumbe wa Habari Njema

>

Maneno Mawili: Kutulia na Nguvu

>

Chanzo kiko ndani yako tayari!

>

UKRISTO wote unahusu KRISTO!

>

Living The Prepared Life

>

The NEW WAY to Heaven – What is it Like?

>

Keeping Your Focus Right

>

God loves first!

>

Prayer after Golgotha

>

Not our son, but God’s Son!

>

Rediscovering Jesus

>

PROMISES OR REQUIREMENTS

>

A Good Deal

>

Jesus invites everyone to COME TO HIM

>

The secret of being a good RECEIVER

>

The importance of Right Focus

>

More Than Disciples

>

Who are the ones included?

>

The difference between being lazy and being restful

>

Knowing your REAL identity

>

A HEART AT REST

>

JESUS – A MAN FULL OF JOY AND PASSIONATE LOVE FOR ALL PEOPLE

>

He Is The One Who Loves You Deepest!

>

What is his great secret?

>

You are allowed to believe God helps you!

>

Do you know who you really are?

>

The Importance of Getting Rid of Condemnation

>

The Body versus its Shadow

>

“BALANCED GRACE” - WHAT IS MEANT WITH THIS?

>

Teaching Grace In a Balanced Way

>

Living the Better Covenant

>

Living the Better Covenant – part 2

>

Jesus - a secure leader