Nakala zilizopo Kusoma Neno la Mungu

Kuelewa Maandiko

Somo na Peter Youngren

Endelea Kusoma

Kusoma Neno la Mungu katika Mwanga wa Agano Jipya

Somo na Åge M. Åleskjær

Endelea Kusoma