Partner with Global Grace News

 

Kuwa mshirika pamoja nasi sasa na kwa pamoja tusaidie Kanisa katika kila taifa kukunduwa tena Yesu na Injili na kupeleka huu ujumbe kwa ulimwenngu. Watu wengi sana bado hawaja sikia au kuelewa Habari Njema! Epu tuwapelekee habari kwao - ni wakati wa Mapinduzi ya Kiinjili. 

 

 

Subscribe to the GGN Newsletter Email